เครื่องกรองน้ำ

  07 April 2019  

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ทางทีมได้เข้าติดตั้งระบบ"SMART"ที่บ้านคุณ ภูดิส เป็นที่เรียบร้อยครับ
น้ำใสชั่วข้ามคืนโดยที่ไม่ได้ล้างบ่อและไม่ได้เอาตะกอนของเสียที่อยู่ในบ่อเดิมออก

Scroll To Top